Regulamin sklepu lavetrina.pl

1

LaVetrina jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Edyta Węgrzyn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EDI Edyta Węgrzyn z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców Warszawskich 96/11, 38 -400 Krosno. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie www.lavetrina.pl

2

www.lavetrina.pl jest sklepem internetowym za pośrednictwem którego użytkownicy zarejestrowani i nie zarejestrowani mogą nabywać szkło artystyczne i inne produkty handmade znajdujące się w aktualnej ofercie sklepu.

3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.lavetrina.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej

4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.lavetrina.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz, lub dokonać zakupu bez rejestracji.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji produktu, wybór wielkości, opcji kolorystycznej, ilości i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany po zarejestrowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 4. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego pocztą kurierską, za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a lavetrina.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek lavetrina.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, lavetrina.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, lavetrina.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi lavetrina.pl.